Oddział Rejonowy PCK w Strzyżowie

ul. Słowackiego 34,
38-100 Strzyżów

or.strzyzow@pck.org.pl